Kayıtlar

Ocak, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SAİD-İ KÜRDÎ ve Türkçülük Düşmanlığı

Resim
  Bitlis’in Hizan ilçesinin Nors (Nurs değil) köyünde doğmuş, nüfusa Said Okur adıyla kayıtlı bir Kürt’tür. 9 Yaşında Abdurrahman Tagi adında bir şeyhin yanına girmiş. 10 yaşındayken, kendi deyimiyle “ büyük bir kahramanlık tavrı ” takınmış. O şeyh de bunu yanından kovmuş. Aynı yıl, Nakşibendi tarikatına girmiş. Oradan da kovulmuş. Buradan da Arvas’a gidip Emin Efendi adında bir şeyhin yanına sığınır. Orada da sorun çıkardığı için kovulur. Van Gevaş’tan, Bayezit Erzurum’a, oraya buraya gider durur. Gittiği her yerden kovulduğu için, bu cahilin Şerif Mardin gibi sevenleri “ 20 yıllık eğitimi 3 ayda tamamladı ” diyerek meseleyi kıvırmaya çalışır. Yandaşlarının yazdığı hayat hikâyelerine bakılırsa 13 yaşında Bitlis valisinin kızlarına ders vermeye başlamış. Ondan çok öncelerde bazı aşiretlere çeki düzen vermek gibi önemli görevlerde bulunmuş. İslâm peygamberi “ ihtiyaç olduğu için ” buna Kur’an ilmi vermiş. “ Okyanusu’l Basit fi Tercemeti’l Kamusi’l Muhit ” adlı 5296 sayfalık bir sözl